Wed 4 Feb. 2009, 14:00
B

Title: Minikonferencia informatickej sekcie
Speaker: Broňa Brejová, Roman Ďurikovič, Peter Gaži, Martin Stanek, Jaroslav Janáček, Rastislav Královič

14:00 Úvod
14:30 B.Brejová: Pravdepodobnostný model evolúcie štruktúry génov
15:00 R.Ďurikovič
15:30 P.Gaži: Bezpečnosť kaskádového šifrovania
16:00 M.Stanek: Limity rýchlostného hashovania
16:30 J.Janáček: Bezpečnostný model pre operačný systém pre citlivé aplikácie
17:00 Ra.Královič: "Advice complexity": Ako pomáha informácia o budúcnosti

Bližšie informácie na 
http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk/TMP/infc2009.html