Thu 5 Feb. 2009, 14:00
CH1-222 (PriFUK)

Title: Verejné prednášky pri príležitosti odovzdávania ceny Petra Fedora
Speaker: Tomáš Vinař, Broňa Brejová

14:00 Úvod

14:30 T.Vinař: Rozuzľovanie genomického plagiátorstva: Príbeh
      segmentálnych duplikácií

15:15 Prestávka, občerstvenie

15:30 B. Brejová: Hľadanie génov v známych aj nepreskúmaných genómoch

16:15 Diskusia