Lab meeting

Mon 30 Mar. 2009, 16:00
I23

Title: Prehľad výskumných problémov v skupine (1)
Speaker: Jakub Kováč, Juraj Meštánek, Jozef Vavro