Habilitačná prednáška

Wed 18 Mar. 2009, 10:00
AMOS (PriFuk)

Title: Molekulárno-biologické prístupy pri analýze potravín
Speaker: Peter Siekela, Výskumný ústav potravinársky v Bratislave