Verejná habilitačná prednáška

Thu 4 Jun. 2009, 14:00
C

Title: Ignoruje biológia a medicína súčasné znalosti z matematickej štatistiky alebo prečo biológovia a lekári majú strach z matematiky
Speaker: PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD., Department of Applied Mathematics and Statistics