Mon 31 Aug. 2009, 9:00
AGO Modra

Title: 2. Letná škola bioinformatiky pre doktorandov
Speaker: Broňa Brejová, Tomáš Vinař, Tina Višňovská

2. Letná škola bioinformatiky pre doktorandov organizovaná občianskym
združením Natura v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky
a Prírodovedeckou fakultou UK na Astronomicko-geofyzikálnom observatóriu 
v UK v Modre 31.8.-5.9.2009. Cieľom je oboznámiť doktorandov z biologických
odborov s používaním operačného systému Linux, vybraných bioinformatických
programov a základmi programovania v jazyku Perl. Registrácia do 31.7.