Týždeň absolventov Matfyzu 2009

Fri 18 Dec. 2009, 13:00
C

Title: Cielená kvantifikácia proteínov a výber najlepšie podmienenej podmatice
Speaker: Rastislav Šrámek, Dept. of Computer Science, ETH Zürich

V rámci konferencie Týždeň absolventov matfyzu sa uskutoční prednáška 
Rasťa Šrámka na bioinformatickú tému. Program ďalších prednášok z 
matematiky, fyziky a informatiky nájdete na stránke 
http://tam.matfyz.sk/

Multiple reaction monitoring (MRM) je metóda v hmotnostnej spektrometrii, 
pomocou ktorej sa dá zisťovať množstvo rôznych proteínov vo vzorke. V 
prednáške identifikujeme problém, ktorý obmedzuje presnosť MRM a navrhneme 
jeho jednu možnú abstrakciu. Ďalej budú v prednáške prezentované hlavné idey 
dôkazu NP-ťažkosi problému motivovaného MRM včetne spôsobu ako prekonať 
problémy spôsobené nepresnou aritmetikou v podobných dôkazoch.

Rastislav Šrámek študoval informatiku na FMFI UK v rokoch 2002-2007. 
Od roku 2007 je doktorandom na ETH v Zürichu.