Týždeň absolventov Matfyzu 2009

Thu 17 Dec. 2009, 11:30
C

Title: Viacškálové stochastické modelovanie génovej regulácie za pomoci singulárnych perturbačných metód
Speaker: Pavol Bokes, Centre for Mathematical Medicine and Biology, University of Nottingham, UK

Stochastické javy v genetických regulačných sieťach môžu byť modelované 
chemickou 'master' rovnicou pre génové produkty ako napr. mRNA moleculy a 
transkripčné faktory. Ak niektoré z týchto elementov sú prítomné v 
signifikatne väčších množstvách ako iné prvky, alebo ak niektoré reakcie 
medzi týmito elementami sú podstatne rýchlejšie ako ostatné, vtedy je 
často možné redukovať 'master' rovnicu na jednoduchší problém za pomoci 
asymptotických metód. V mojom príspevku prezentujem ukážky takejto 
procedúry a diskutujem výhody ako i limitácie redukovaných modelov v 
porovnaní s originálnou reprezentáciou.

Pavol Bokes vyštudoval v roku 2006 odbor Matematika, v rámci ktorého sa 
špecializoval na matematickú analýzu a na pravdepodobnosť a štatistiku. 
Diplomovú prácu "Uniqueness results for some reaction-diffusion systems" 
napísal pod vedením prof. Mareka Filu z Katedry aplikovanej matematiky a 
štatistiky. P. Bokes je v súčasnosti doktorandom v Centre pre Matematickú 
medicínu a biológiu na University of Nottingham. V jeho PhD práci, 
Genetické regulačné siete, sa zaoberá deterministickým ako i stochastickým 
modelovaním javov vyskytujúcich sa v génovej regulácii.