Obhajoba dizertačnej práce

Tue 12 Jan. 2010, 14:00
F1-326

Title: Simulácie interakcií vybraných peptidov a proteínov s molekulami okolia
Speaker: Milan Melicherčík