Bioinformatický seminár

Tue 16 Feb. 2010, 17:20
I-9

Title: Úvodné stretnutie
Speaker: Tomáš Vinař