Cena Petra Fedora

Fri 19 Feb. 2010, 14:00
CH1-2

Title: Výpočtová neurobiológia - svet neurónov in silico
Speaker: Peter Jedlička, NeuroScience Center, Johann Wolfgang Goethe-University
Note: Poslucháreň sa nachádza v pavilóne CH-1 oproti vrátnici.

Verejná prednáška pri príležitosti odovzdávania ceny Petra Fedora

Viac informácií:
http://www.naturaoz.org/FondPetraFedora.html

Abstrakt: Naše poznatky o celulárnej a subcelulárnej štruktúre
organizmu sú čoraz detailnejšie a obsiahlejšie. Výpočtové modely nám
umožňujú preniknúť do ich zložitosti a zaradiť experimentálne dáta do
zmysluplného myšlienkového rámca. Matematické modely a výpočtové
simulácie sa ukazujú byť sľubnou cestou, ako odhaliť univerzálne
princípy stojace v pozadí biologickej komplexity. V prednáške uvediem
prehľad myšlienok a metód, ktoré sa používajú v rodiacom sa odbore
výpočtovej biológie. Zvláštnu pozornosť budem venovať výpočtovým
modelom v neurobiológii. Špeciálne sa zameriam na biologicky
realistické simulácie zmien excitability a iónovej plasticity v neurónoch
hipokampu.