Obhajoba dizertačnej práce, genetika

Fri 12 Mar. 2010, 11:00
B1-512

Title: Súčasné a nové stratégie molekulárneho mapovania génov pšenice
Speaker: Peter Civáň