Wed 28 Apr. 2010, 9:00
FMFI a PriFUK

Title: Študentská vedecká konferencia 2010
Speaker:

V jednom dni sa bue konať študentská vedecká konferencia aj 
na FMFI aj na Prírodovedeckej fakulte. Obe fakulty oslávia okrúhle
výročie vzniku (FMFI 30 rokov, PriFUK 70) a preto konferencia
bude o čosi väčšia ako zvyčajne. V ten deň bude dekanské voľno, 
aby sa študenti aj vyučujúci mohli zúčastniť.

Bližšie informácie 
http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=860 
http://monet.fns.uniba.sk/svk2010/