Obhajoba dizertačnej práce, genetika

Fri 26 Mar. 2010, 11:00
B1-322

Title: Kvasinkové modely pre štúdium nukleoproteínovej štruktúry jadrových telomér
Speaker: Stanislava Gunišová