Obhajoba dizertačnej práce, biochémia

Tue 20 Apr. 2010, 11:00
CH1-224

Title: Úloha mitochondrií v apoptóze podobnej smrti buniek Schizosaccharomyces pombe
Speaker: Vladimír Pevala