Wed 28 Apr. 2010, 11:00
M-VIII

Title: Bioinformatické prednášky na ŠVK 2010
Speaker: Peter Kováč, Michal Nánási, Juraj Meštánek

Na ŠVK 2010 v sekcii Aplikovaná informatika sa zúčastnia traja študenti z našej skupiny:
	
Peter Kováč: Spracovanie externých informácii pri hl’adani génov
Michal Nánási: Biological sequence annotation with hidden Markov models
Juraj Mešťánek: Software for annotation of protein coding genes in yeast mitochondrial genomes

Program