Mon 21 Jun. 2010, 8:00
M213

Title: Obhajoby diplomových prác
Speaker: Michal Burger, Juraj Meštánek, Michal Nánási a ďalší

Traja bioinformatici obhajujú diplomovky (podľa predbežného plánu ako prví od 8:00):

Michal Burger	
Atomization of DNA Sequences with Complex Evolutionary History

Juraj Mešťánek	
Software for Annotation of Protein Coding Genes in Yeast Mitochondrial Genomes

Michal Nánási	
Biological sequence annotation with hidden Markov models