Obhajoba dizertačnej práce, biochémia

Tue 1 Feb. 2011, 9:00
CH1-222

Title: Mitochondriálne genómy kvasiniek ako modelový systém pre štúdium molekulárnych mechanizmov evolúcie lineárnej formy chromozómov
Speaker: Dominika Fričová