Seminár umelej inteligencie

Mon 28 Feb. 2011, 14:00
I-9

Title: Conditional Random Fields a ich použitie na anotáciu biologických sekvencií
Speaker: Broňa Brejová

Conditional random fields (CRF) sú zovšeobecnením skrytých Markovových
modelov (HMM) a vďaka väčšej flexibilite a inej trénovacej stratégii
dosahujú v praxi presnejšie výsledky pri analýze rôznych typov
sekvenčných dát (Lafferty, McCallum, Pereira 2001). V prednáške
predstavím CRF a ich rozdiely oproti klasickým HMM a ilustrujem ich
použitie na aplikácii na anotáciu mitochondriálnych genómov, ktorú
vyvinul môj diplomant Juraj Meštánek.