Tue 19 Apr. 2011, 9:00

Title: Študentská vedecká konferencia FMFI UK
Speaker: Martin Králik, Martin Kravec, Marcel Kucharík, Ladislav Rampášek a ďalší

http://www.fmph.uniba.sk/svk

Bioinformatické prednášky v akváriu VI (časy sú približné)
 9:00 Martin Kravec : MCMC algoritmus na rekonštrukciu duplikačných historií
 9:20 Marcel Kucharík : A New Algorithm for Using External Information in Gene Finding
 9:40 Martin Králik : Grafový model alternatívneho zostrihu DNA
10:00 Ladislav Rampášek : RNA Structural Motif Search is NP-complete