Obhajoba dizertačnej práce genetika

Mon 18 Apr. 2011, 9:00
B1-512

Title: Biochemická a molekulárno-genetická analýza mitochondriálneho HMG-box obsahujúceho proteínu Gcf1 kvasinky Candida albicans
Speaker: Katarína Višacká