Obhajoba dizertačnej práce, genetika

Mon 20 Jun. 2011, 9:00
B1-512

Title: Identifikácia a funkčná analýza génov MNX1, MNX2 a MNX3 kódujúcich monooxygenázy hydroxyaromatických zlúčenín z kvasinky Candida parapsilosis
Speaker: Zuzana Slezáková Holešová