Wed 22 Jun. 2011, 8:30
M-213

Title: Obhajoby diplomových prác, KI
Speaker: Martin Králik, Martin Kravec, Marcel Kucharík a ďalší

Predseda komisie: Doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Začiatok: 	8:30
Poradie:
Dillinger Viliam
Kožuch Michal
Králik Martin
Kravec Martin
Kucharík Marcel
Malík Tomáš
Pašuth Ondrej
Perešíni Peter
Selečéniová Ivana
Spišiak Jozef