Lab meeting

Mon 10 Oct. 2011, 15:40
I-9

Title: HMM, CRF a kreslenie RNA
Speaker: Peter Kováč, Lukáš Bača, Pali Kmeč

Skryté Markovove modely, podmienené náhodné polia a kreslenie RNA