Lab meeting

Mon 14 Nov. 2011, 15:40
I-23

Title: Hľadanie OB fold proteínov, inferencia v HMM
Speaker: Martin Macko, Mic Nánási