Fri 2 Dec. 2011, 13:00
B1-313

Title: Laureáti ceny Dr. Petra Fedora
Speaker: Mgr. Lucia Kriváneková PhD., RNDr. Martin Takáč PhD., RNDr. Jana Korduláková PhD.

Program
13:00 – 13:15 Úvod, predstavenie laureátov a odovzdanie Ceny PF
13:15 – 13:45 Lucia Kriváneková: O spletitom vzťahu štruktúry a
dynamiky kortikálnych sietí
13:45 – 13:55 Prestávka - občerstvenie
13:55 – 14:25 Martin Takáč: Senzomotorická kognícia a modely
detského jazykového vývinu
14:25 – 14:35 Prestávka - občerstvenie
14:35 – 15:05 Jana Korduláková: Biochemické cestičky za hľadaním
nových antituberkulotík
15:05 – 15:15 Diskusia a záver