Obhajoba dizertačnej práce

Tue 20 Dec. 2011, 11:00
B-27, Ústav molekulárnej biológie SAV

Title: Štúdium regulácie génovej expresie bakteriofágov - bioinformatický prístup
Speaker: Mgr. Matej Stano