Obhajoba dizertačnej práce

Tue 20 Dec. 2011, 9:00
B-27, Ústav molekulárnej biológie SAV

Title: Evolúcia α-glukozidáz z α-amylázovej enzýmovej rodiny
Speaker: Marek Gabriško