Obhajoba dizertačnej práce, biochémia

Fri 17 Feb. 2012, 14:00
CH1-222

Title: Štúdium mechanizmov regulácie apoptózy proteínmi z rodiny Bcl-2 v kvasinkovom modeli
Speaker: Barbora Juhásová