Mon 18 Jun. 2012, 8:30
M213

Title: Obhajoby diplomových prác, KI
Speaker: Peter Kováč, Ladislav Rampášek a ďalší

Predseda komisie: prof. RNDr. Martin Škoviera PhD.
Začiatok: 8:30
Študenti obhajujúci diplomové práce:

Peter Cieker: Logic Programming and game theory

Matej Duník: Graf farbení

Mária Klimová: Hamiltonovské prizmy

Ján Kováč: Rozšíriteľnosť párení na grafoch

Peter Kováč: Bioinformatics of Sequences with Repetitive Motifs

Ivan Labath: Aplikácia Item Response Theory pri návrhu ratingových systémov

Eva Porvazníková: Automatizovaný preklad XSLT do STX

Ladislav Rampášek: Computational Complexity and Practical Implementation of RNA Motif Search