Tue 26 Jun. 2012, 12:00

Title: Obhajoby bakalárskych prác, KI
Speaker: Jakub Kováč (mladší) a ďalší

Obhajoby očakávame v popoludňajších hodinách.

Predsedovia komisií:
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Študenti:
Ladislav Jaroščák
Jakub Jursa
Dominik Kapišinský
Martin Kolínek
Katarína  Kotrlová
Jozef Kováč
Jakub Kováč
Marián Kovanič
Tomáš Kuzma
Peter Laca
Igor Liška
Marek Lüley