Tue 4 Sep. 2012, 10:30
I-23

Title: Lab meeting
Speaker: Uri Keich, University of Sydney, Australia

Prvý lab meeting semestra bude venovaný stretnutiu s Urim Keichom, ktorého
hlavnou oblasťou výskumu je hľadanie motívov. Uri v krátkosti porozpráva
o svojom výskume, zvyšok lab meetingu bude venovaný otázkam a odpovediam.