Kužela seminar series

Wed 19 Sep. 2012, 13:00
CH1-222 PriFUK

Title: Hra zákonitostí a interpretácií v ontogenéze
Speaker: Anton Markos, Univerzita Karlova, Praha

Pdf pozvánka