Študentská vedecká konferencia FMFI UK

Tue 23 Apr. 2013, 10:40
M-V

Title: Identifikácia variantov génov z dát sekvenovania novej generácie
Speaker: Martin Bobák, Martin Kravec

Celý program ŠVK nájdete na stránke http://compbio.fmph.uniba.sk/svk2013/program.php