Cena Petra Fedora

Wed 29 Jan. 2014, 15:00
AMOS (PriFuk)

Title: Singining in the brain
Speaker: Ľubica Niederová - Kubíková, Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV


Fond Dr. Petra Fedora
Občianske združenie NATURA
a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Vás pozývajú na seminár organizovaný pri príležitosti
odovzdania Ceny Dr. Petra Fedora za rok 2013

Seminár sa uskutoční dňa 29. januára 2014 (streda) od 15:00 hod. v
prezentačnom centre J.A. Komenského (AMOS), Prírodovedecká fakulta UK,
Mlynská dolina B1-313 v Bratislave

Laureátkou ceny Dr. Petra Fedora za rok 2013 sa stala

Dr. Ľubica Niederová - Kubíková, PhD.
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivanka pri Dunaji

za vynikajúce výsledky v štúdiu mechanizmov spevu v mozgu spevavcov

Program seminara
15:00 - 15:15 Úvod, predstavenie laureátky a odovzdanie Ceny PF
15:15 - 16:00 Mgr. Ľubica Niederová - Kubíková, PhD.: "Singining in the brain"
16:00 - 16:30 Diskusia a záver

Abstrakt prednášky
Spev spevavcov je formou naučenej vokálnej komunikácie, podobne
ako reč človeka alebo "spev" veľrýb a delfínov. Aj keď ľudská reč je oveľa
komplexnejšia, má so spevom spevavcov mnoho spoločných znakov:
kritickú periódu pre naučenie, obe vyžadujú sluchovú spätnú väzbu, pri
vokálnom učení sú využívané podobné štruktúry mozgu a gény. Výhodou
štúdia vokálnej komunikácie u spevavcov je to, že mozgové štruktúry,
neuróny a nervové dráhy sprostredkujúce spev a jeho učenie sú
špecializované a jasne oddelené od všetkých iných neurónov a dráh.
V tejto prednáške poskytnem krátky prehľad o učení spevu, aktivácii a
funkcii niektorých mozgových oblastí a génov počas spevu, o "koktaní"
vtákov, a tiež o neurogenéze a regenerácii mozgu po poškodení.