Seminár z teoretickej informatiky

Fri 23 Oct. 2015, 11:00
M-213

Title: Efektívne indexovanie DNA čítaní a s ním súvisiace problémy
Speaker: Vlado Boža

Predstavíme problém indexovania DNA čítaní, t.j. ako v danej množine reťazcov, 
ktoré pochádzajú zo spoločného nadslova, efektívne vyhľadávať reťazce obsahujúce 
danú krátku sekvenciu. Ukážeme naše riešenie, ktoré sme prezentovali 
na konferencii SPIRE a potom ešte ukážeme jeden problém, ktorý aktuálne riešime.