@misc{Ridzik2011,
 author={Andrej Ridzik},
 title={{Použitie komparatívnej informácie pri hľadaní génov}},
 howpublished={Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava},
 year={2011},
 note={Supervised by Broňa Brejová}
}