@misc{(ml)2012,
 author={Jakub Kováč (ml)},
 title={{Kompresia genómu za pomoci skrytých Markovovských modelov}},
 howpublished={Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava},
 year={2012},
 note={Supervised by Tomáš Vinař}
}