@phdthesis{Macko2013,
 author={Martin Macko},
 title={{Algoritmus pre hľadanie vzdialených funkčných ortológov a jeho aplikácia na OB-fold doménu}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2013},
 note={Supervised by Tomáš Vinař}
}