@mastersthesis{Višňovec2013,
 author={Martin Višňovec},
 title={{Systém na hľadanie ortológov v príbuzných genómoch }},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2013},
 note={Supervised by Tomáš Vinař}
}