@mastersthesis{Bobák2013,
 author={Martin Bobák},
 title={{Identifikácia variantov génov z dát sekvenovania novej generácie}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2013},
 note={Supervised by Tomáš Vinař}
}