@mastersthesis{Hozza2014,
 author={Michal Hozza},
 title={{Zarovnávanie sekvencií s použitím metód klasifikácie}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2014},
 note={Supervised by Tomáš Vinař}
}