@mastersthesis{Bača2014,
 author={Lukáš Bača},
 title={{Trénovanie parametrov pre hľadanie génov s využitím externej informácie}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2014},
 note={Supervised by Broňa Brejová}
}