@mastersthesis{Ženišová2014,
 author={Veronika Ženišová},
 title={{Algoritmy na rekonštrukciu genómov pomocou preusporiadania}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2014},
 note={Supervised by Tomáš Vinař}
}