@mastersthesis{Jursa2015,
 author={Jakub Jursa},
 title={{Dátové štruktúry pre uchovávanie sekvenovacích dát}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2015},
 note={Supervised by Vlado Boža}
}