@mastersthesis{Hozza2016,
 author={Ján Hozza},
 title={{Rekonštrukcia histórií génových zhlukov}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2016},
 note={Supervised by Tomáš Vinař}
}