@misc{Kuljovský2016,
 author={Peter Kuljovský},
 title={{Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii}},
 howpublished={Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava},
 year={2016},
 note={Supervised by Vlado Boža}
}