@misc{Koza2016,
 author={Peter Koza},
 title={{Grafické prostredie na zobrazovanie a editovanie RNA motívov}},
 howpublished={Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava},
 year={2016},
 note={Supervised by Broňa Brejová}
}