@mastersthesis{Schichman2017,
 author={Marcel Schichman},
 title={{Oprava chýb v dlhých čítaniach bez použitia zarovnávania}},
 school={Comenius University in Bratislava},
 year={2017},
 note={Supervised by Vladimír Boža, Tomáš Vinař}
}