@misc{Chládek2017,
 author={Radoslav Chládek},
 title={{Vizualizácia evolučných histórií genómov s viacerými chromozómami}},
 howpublished={Bachelor thesis, Comenius University in Bratislava},
 year={2017},
 note={Supervised by Broňa Brejová}
}